Schema

Dag 1

21 maj

Insläpp

09.00-09.30

Presentation av fighters

09.30-10.00

Grupp 1 SJJ

10.00-12.00

Grupp 2 SJJ

12.00-14.00

Grupp 1 BJJ

14.00-16.00

Grupp 2 BJJ

16.00-18.00

Dag 1 avslutas

18.00

Dag 2

22 maj

Insläpp

09.00-09.30

Insläpp

09.00-09.30

Insläpp

09.00-09.30

Insläpp

09.00-09.30